OVER ONS

Ontstaansgeschiedenis

Berry Wagterveld heeft Wagterveld Zorg opgericht na 17 jaar in dienst bij ‘s Heerenloo. Toen één van zijn cliënten, Bart*, 18 werd en de instelling moest verlaten, vroeg zijn moeder Berry om hulp. Hoewel gemeenten overal in Nederland proberen te anticiperen op de onvermijdelijke 18e verjaardag van jongeren in de intramurale jeugdzorg, staat er lang niet altijd passende hulp en bestaanszekerheid klaar. Wat we zien is dat jongeren die uitstromen vaak hulpverleningsmoe zijn en het eerst zelf willen proberen. Tot zij zo in de problemen komen dat ze weer op de radar van de gemeente komen. Dan is het vaak te laat. De jongere heeft schulden, een verslaving, ggz problematiek en is tegen die tijd dak- of thuisloos. Dat was het schrikbeeld van deze moeder. Om te voorkomen dat haar zoon na uitstroom uit de jeugdzorg zou afglijden vroeg zij Berry om betrokken te blijven. Dit zette Berry aan het denken: ‘Hoe kunnen we jongeren van 18 jaar en ouder met intern belemmerende problemen ook mee laten doen in de echte wereld?

Gezien de vraag van jongeren zoals Bart en hun ouders, afgestemd op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen hebben we gezocht naar een aanpak die past bij deze visie: vraaggericht werken in plaats van aanbodgestuurd. Vraaggericht werken sluit aan bij de doelgroep die met zo min mogelijk bemoeienis overeind wil blijven in de wereld. Daarnaast zal de behoefte aan zorg op maat verder toenemen. Cliënten hebben behoefte aan zorg die aansluit bij hun specifieke behoeften.

Meer jongeren zoals Bart*

Vanwege de beperkte verstandelijke mogelijkheden van de doelgroep, hebben deze mensen behoefte aan intensieve, specifieke en deskundige ondersteuning. Die ondersteuning is gericht op de relatie tussen de persoon en de sociale omgeving met als doel het bevorderen van een goede kwaliteit van het leven.

*Bart is een fictieve naam

Missie & visie

Missie:

Wagterveld Zorg biedt eerst basisveiligheid en zoekt van daaruit samen met de jongvolwassene wat er nodig is om iemand goed te laten wonen.  Eerst rust, dan de rest.

Visie:

Voor ieder mens geldt dat het zich competent wil voelen en deelgenoot wil zijn van een gemeenschap/groep (naast allerlei andere basisbehoeftes). Onze cliënten hebben in de basis de behoefte om autonomie te ervaren. Om deze twee aspecten te realiseren is het nodig dat activiteiten aangeboden worden binnen de range van kunnen- en aankunnen. Dat maakt dat we heel zorgvuldig kijken naar welke vaardigheden en competenties al in huis zijn bij onze cliënten. En daarnaast nog zorgvuldiger kijken naar de draagkracht van onze cliënten: wat kunnen ze aan? Op welke terreinen wordt er meer stress en angst ervaren?

Vanuit het emotionele ontwikkelingsniveau, gelegen rondom de autonomiefase, is er ook een wens om sociale contacten te onderzoeken, aansluiting te vinden en relaties aan te gaan. Dit proces behoeft ondersteuning en aansluiting, vanuit verbinding.

Op juist die terreinen sluiten wij aan om ondervraging en overvraging te bewaken. Het ont-stressen en aansluiten maakt dat er meer ruimte is voor het verstevigen van sociale contacten. De ondersteuning is gericht op de relatie tussen de persoon en de sociale omgeving met als doel het bevorderen van een goede kwaliteit van het bestaan.