CLIËNTENRAAD

Wagterveld Zorg vindt het belangrijk dat er een constructieve en regelmatige afstemming is tussen de organisatie en de bevindingen van de cliënten. Om deze reden is er eens per 3 maanden een cliëntenraad waar de volgende drie doelstellingen centraal staan:

 

  1. Informatie delen: Wagterveld Zorg deelt tijdens de cliëntenraad inhoudelijke informatie die voor cliënten relevant worden geacht. Dit kunnen organisatieontwikkelingen, personeelsmutaties en inzage of uitleg over het kwaliteitsmanagementsysteem bevatten.
  2. Samen overleggen: de cliëntenraad vertegenwoordigt de cliëntenpopulatie binnen Wagterveld Zorg. Dit houdt in dat er vanuit de cliënten vragen en/of suggesties kunnen komen die aan bod komen. De cliënten mogen Wagterveld Zorg ook adviseren of meedenken over het vormgeven van de zorg.
  3. Nieuwe dingen bedenken: wanneer er vanuit de cliëntenpopulatie een behoefte blijkt te zijn gaan we samen op zoek naar hoe we dit naar tevredenheid van beide partijen kunnen vormgeven.
Afbeelding1